Dienstverlening algemeen - Willemse Assurantien

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Documenten >


DIENSTVERLENING ALGEMEEN


WILLEMSE ASSURANTIEN hecht veel waarde aan goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Vanuit de Wet Financieel Toezicht verstrekken wij u, voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst, onderstaande informatie over onze dienstverlening en bijbehorende kosten.

De feitelijke gegevens:
Willemse Assurantiën
Mgr. v.d. Boerpark 7
5342 CD OSS

Tel: 0412-642949
Fax: 0412-645657
E:  gert@willemse-assurantien.nl
W:  www.willemse-assurantien.nl
KvK Eindhoven nr: 69964

Willemse Assurantiën voldoet aan de eisen van de AFM [= Autoriteit Financiële Markten] en is bij de AFM geregistreerd onder het vergunningnummer: 12009773. Met deze vergunning mag Willemse Assurantiën adviseren en bemiddelen in :
- Hypothecair krediet
- Spaarrekeningen
- Levensverzekeringen
- Schadeverzekeringen
- Beleggingsproducten [Nationaal Regime/ MIFID]
- Individuele pensioenvoorziening

In onze advisering betrekken wij in voorkomende situaties ook de mogelijkheid van Spaarrekening Eigen Woning [SEW], Beleggingsrecht Eigen Woning [BEW], lijfrente-spaarrekening en lijfrente- beleggingsrecht. Willemse Assurantiën is adviesvrij . Wij zijn volledig vrij en onafhankelijk om te kiezen voor financiële producten van welke aanbieder ook en geen enkele financiële aanbieder heeft enige juridische of economische band met Willemse Assurantiën. Willemse Assurantiën is niet gebonden en dus volledig vrij in de advisering.

Bij een hypothecaire geldlening verleent Willemse Assurantiën u advies en ondersteuning. Vooraf wordt met u besproken wat de kosten zijn waarvoor Willemse Assurantien u  gaat belasten.

Die dienstverlening kan bestaan uit analyse, advies en bemiddeling met de financiële instelling waarbij u uw geldlening en verzekeringen wilt aanvragen. Elke hypothecaire geldlening heeft voor- en nadelen.

Voor u is het zeer belangrijk die vorm te kiezen die nu én in de toekomst past bij uw specifieke situatie. Het is belangrijk dat u beseft dat een aanzienlijk deel van uw besteedbaar inkomen zal worden besteed aan deze hypothecaire geldlening. Maar ook dat het hier gaat om een overeenkomst die soms voor tientallen jaren wordt aangegaan. Willemse Assurantiën helpt u die hypotheekvorm te kiezen die goed aansluit bij uw individuele situatie. Om u daarin te kunnen adviseren volgt Willemse Assurantiën de volgende procedure:

1. INVENTARISEREN EN ANALYSEREN
Willemse Assurantiën gaat allereerst uw persoonlijke situatie in kaart brengen; wij houden daarbij rekening met uw wensen en uw financiële situatie. Wat zijn uw prioriteiten? Wanneer Willemse Assurantiën daarvan een goed beeld heeft gekregen, analyseren wij deze gegevens en maken een mogelijke selectie van hypothecaire geldleningen die bij uw situatie passen. U ontvangt dan ook van elke financiële geldgever de voor- en nadelen van deze leningvorm.  

2.  ADVIES
Na intensief overleg met u geeft Willemse Assurantiën u een concreet advies. Daarin staat de hypotheekvorm, de financiële instelling, de condities die - naar het oordeel van Willemse Assurantiën - het beste passen bij uw wensen en mogelijkheden. Het advies kan ook zijn, dat Willemse Assurantiën u een geldlening afraadt.

3. BEMIDDELING
Wanneer u dit advies overneemt, verzorgt Willemse Assurantiën - zo u dat wenst - de contacten met de financiële instelling en zorgt ervoor dat het advies volgens de geadviseerde constructie op correcte wijze door de financiële instelling uitgevoerd wordt.

4. NAZORG , BEHEER EN ONDERHOUD
Nadat de geldlening is afgesloten, blijft Willemse Assurantiën u ondersteunen. U kunt met al uw vragen over de lening of verzekeringen bij ons terecht. Periodiek controleert Willemse Assurantiën of de hypotheek nog past bij uw situatie. Die kan namelijk in de loop der tijd veranderen.

Uiteraard doet Willemse Assurantiën zijn best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn . Bent u echter niet tevreden, dan horen we dit graag en komen we er samen wel uit. Wanneer u dan toch ontevreden blijft, dan bent u vrij contact op te nemen met de volgende onafhankelijke klachteninstantie:

KiFiD, postbus 93257, 2509 AC Den Haag, tel: 0900-3552248
E-mail: consumenten@kifid.nl

 
 


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu